Εκπαιδευτική Διαδικασία για μαθητές Δημοτικού

Ανακαλύψτε την νέα προσέγγιση του Kids Learning στην μάθηση των παιδιών!

Εκπαιδευτική Διαδικασία για τους μικρούς μας μαθητές

Η Εκπαιδευτική Διαδικασία για παιδιά Δημοτικού είναι μια σύνθετη υπόθεση. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του μικρού μαθητή. Πρέπει να προηγηθεί ένα επαρκές στάδιο προσαρμογής καθώς και μια συνεχόμενη αναγνώριση της όποιας ιδιαιτερότητας ή διαφορετικότητας του μαθητή. Στο Kids Learning δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στις μοναδικές προσωπικότητες των μικρών. Κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουν να ενταχθούν επιτυχώς στις τάξεις μας.

Τα πρώτα βήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία

Οι μικροί μαθητές έρχονται στο Κέντρο Μελέτης, όπου αρχικά ο εκπαιδευτικός αναλύει τη διδαγμένη από το σχολείο ύλη και τους λύνει πιθανές απορίες. Σκοπός είναι οι μαθητές να κατανοούν την ύλη και να μπορούν να επεξεργαστούν σωστά όλη τη νέα γνώση. Αφού οι μαθητές κατανοήσουν την ύλη σωστά και εφόσον δεν υπάρχουν κενά, ξεκινά η διαδικασία της μελέτης.

Εκπαίδευση σημαίνει διασκέδαση

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της μελέτης οι μαθητές διαβάζουν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Σκοπός είναι οι μαθητές να μάθουν να διαβάσουν από μόνοι τους, με την υποστήριξη φυσικά του επιστημονικού και εκπαιδευτικού μας προσωπικού. Η διαδικασία της μελέτης είναι μαθητοκεντρική αφού προσαρμοζόμαστε ειδικά στις ανάγκες κάθε μαθητή. Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν τη μελέτη τους, ξεκινά η εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας νέας γνώσης  έτσι ώστε οι μαθητές να βρίσκονται  πάντα σε πλεονεκτική θέση στο σχολείο.

Τέλος, αφού ολοκληρωθεί και το στάδιο αυτό, οι μαθητές απασχολούνται δημιουργικά σε ένα από τα καθημερινά μας προγράμματα. Αυτά είναι: ανάπτυξη λόγου, μαθηματικά, ζωγραφική, ανάγνωση και άλλα) ή σε ένα από τα εβδομαδιαία προγράμματα μας (ημέρες δραστηριοτήτων, θεατρικά και άλλα).

Τα Οφέλη της Μεθόδου μας!

Ο μαθητής μαθαίνει να διαβάζει μόνος του και να είναι πάντα έτοιμος για την επόμενη μέρα στο σχολείο.
Ο μαθητής κοινωνικοποιείται και αναπτύσσει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που θα του δώσουν το πλεονέκτημα στα επόμενα μαθητικά του χρόνια και φυσικά στη μετέπειτα ζωή του.
Φεύγοντας το παιδί από το Κέντρο Μελέτης, έχει ελεύθερο χρόνο για να τον αξιοποιήσει δημιουργικά σε όποιες δραστηριότητες επιθυμεί.
Λύνουμε ένα σοβαρό πρόβλημα για τους γονείς, καθώς οι σύγχρονες κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες δεν τους επιτρέπουν να ασχοληθούν οι ίδιοι με την καθημερινή μελέτη των παιδιών τους.

Εκπαιδευτική Διαδικασία για τους μικρούς μας μαθητές

Η Εκπαιδευτική Διαδικασία για παιδιά Δημοτικού είναι μια σύνθετη υπόθεση. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του μικρού μαθητή. Πρέπει να προηγηθεί ένα επαρκές στάδιο προσαρμογής καθώς και μια συνεχόμενη αναγνώριση της όποιας ιδιαιτερότητας ή διαφορετικότητας του μαθητή. Στο Kids Learning δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στις μοναδικές προσωπικότητες των μικρών. Κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουν να ενταχθούν επιτυχώς στις τάξεις μας.

Τα πρώτα βήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία

Οι μικροί μαθητές έρχονται στο Κέντρο Μελέτης, όπου αρχικά ο εκπαιδευτικός αναλύει τη διδαγμένη από το σχολείο ύλη και τους λύνει πιθανές απορίες. Σκοπός είναι οι μαθητές να κατανοούν την ύλη και να μπορούν να επεξεργαστούν σωστά όλη τη νέα γνώση. Αφού οι μαθητές κατανοήσουν την ύλη σωστά και εφόσον δεν υπάρχουν κενά, ξεκινά η διαδικασία της μελέτης.

Εκπαίδευση σημαίνει διασκέδαση

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της μελέτης οι μαθητές διαβάζουν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Σκοπός είναι οι μαθητές να μάθουν να διαβάσουν από μόνοι τους, με την υποστήριξη φυσικά του επιστημονικού και εκπαιδευτικού μας προσωπικού. Η διαδικασία της μελέτης είναι μαθητοκεντρική αφού προσαρμοζόμαστε ειδικά στις ανάγκες κάθε μαθητή. Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν τη μελέτη τους, ξεκινά η εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας νέας γνώσης  έτσι ώστε οι μαθητές να βρίσκονται  πάντα σε πλεονεκτική θέση στο σχολείο.

Τέλος, αφού ολοκληρωθεί και το στάδιο αυτό, οι μαθητές απασχολούνται δημιουργικά σε ένα από τα καθημερινά μας προγράμματα. Αυτά είναι: ανάπτυξη λόγου, μαθηματικά, ζωγραφική, ανάγνωση και άλλα) ή σε ένα από τα εβδομαδιαία προγράμματα μας (ημέρες δραστηριοτήτων, θεατρικά και άλλα).

Τέλος, αφού ολοκληρωθεί και το στάδιο αυτό, οι μαθητές απασχολούνται δημιουργικά σε ένα από τα καθημερινά μας προγράμματα (ανάπτυξη λόγου, μαθηματικά, ζωγραφική, ανάγνωση και άλλα) ή σε ένα από τα εβδομαδιαία προγράμματα μας (ημέρες δραστηριοτήτων, θεατρικά και άλλα).

Τα Οφέλη της Μεθόδου μας!

Ο μαθητής μαθαίνει να διαβάζει μόνος του και να είναι πάντα έτοιμος για την επόμενη μέρα στο σχολείο.
Ο μαθητής κοινωνικοποιείται και αναπτύσσει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που θα του δώσουν το πλεονέκτημα στα επόμενα μαθητικά του χρόνια και φυσικά στη μετέπειτα ζωή του.
Φεύγοντας το παιδί από το Κέντρο Μελέτης, έχει ελεύθερο χρόνο για να τον αξιοποιήσει δημιουργικά σε όποιες δραστηριότητες επιθυμεί.
Λύνουμε ένα σοβαρό πρόβλημα για τους γονείς, καθώς οι σύγχρονες κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες δεν τους επιτρέπουν να ασχοληθούν οι ίδιοι με την καθημερινή μελέτη των παιδιών τους.

Που Ξεχωρίζουμε

Ο μαθητής μαθαίνει πως να διαβάζει και να προετοιμάζεται

Ο μαθητής είναι πάντα έτοιμος για την επόμενη μέρα στο σχολειο

Ψηφιακή εκπαίδευση και προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες

Άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο περνά από συνεχή αξιολόγηση

Eξειδικευμένη ενημέρωση στο χώρο μας για τη πρόοδο των μαθητών 4 φορές το χρόνο

Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών με εντατική ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο