Πρόγραμμα σπουδών για μαθητές Γυμνασίου

Ένα πρόγραμμα σπουδών ενίσχυσης της γνώσης & της αυτοπεποίθησης

kids-learning-paidia-gymnasiou

Φροντιστήριο Kids Learning. Κεφάλαιο… Γυμνάσιο!

Το πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου στο φροντιστήριο Kids Learning, χωρίζεται σε δύο ξεχωριστές ενότητες:

Πρόγραμμα καθημερινής μελέτης

Οι μαθητές γυμνασίου έχουν καθημερινά δύο ώρες μελέτης για τα μαθήματα του σχολικού προγράμματος. Έτσι, κάθε μαθητής Γυμνασίου προετοιμάζεται τέλεια για την επόμενη σχολική ημέρα.

Φροντιστηριακό τμήμα γυμνασίου

Το φροντιστηριακό τμήμα γυμνασίου αποτελείται από δέκα ώρες εκπαίδευσης οι οποίες χωρίζονται ως εξής:

❐ Έκθεση/Λογοτεχνία:
2 ώρες
❐ Αρχαία/ Αρχαία Μτφ:
3 ώρες
❐ Άλγεβρα/Γεωμετρία:
3 ώρες
❐ Φυσική:
2 ώρες
Σύνολο:
10 ώρες
Καλέστε τώρα
kids-learning-paidia-gymnasiou

Φροντιστήριο Kids Learning. Κεφάλαιο… Γυμνάσιο!

Το πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου στο φροντιστήριο Kids Learning, χωρίζεται σε δύο ξεχωριστές ενότητες:

Πρόγραμμα καθημερινής μελέτης

Οι μαθητές γυμνασίου έχουν καθημερινά δύο ώρες μελέτης για τα μαθήματα του σχολικού προγράμματος. Έτσι, κάθε μαθητής Γυμνασίου προετοιμάζεται τέλεια για την επόμενη σχολική ημέρα.

Φροντιστηριακό τμήμα γυμνασίου

Το φροντιστηριακό τμήμα γυμνασίου αποτελείται από δέκα ώρες εκπαίδευσης οι οποίες χωρίζονται ως εξής:

❐ Έκθεση/Λογοτεχνία:
2 ώρες
❐ Αρχαία/ Αρχαία Μτφ:
3 ώρες
❐ Άλγεβρα/Γεωμετρία:
3 ώρες
❐ Φυσική:
2 ώρες
Σύνολο:
10 ώρες
Καλέστε τώρα