Πρόγραμμα σπουδών για μαθητές Λυκείου

Ένα εντατικό πρόγραμμα για να είσαι έτοιμος για την "τελική ευθεία"

frontisthrio-kids-learning-lykeio

Φροντιστήριο Kids Learning. Μαθητές Λυκείου

Το πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές λυκείου στο φροντιστήριο Kids Learning, διαφέρει ανάλογα με την τάξη λυκείου του μαθητή.

Α’ Λυκείου

Το φροντιστηριακό τμήμα για την Α’ λυκείου περιλαμβάνει ένα ενιαίο πλάνο μαθημάτων που θα προετοιμάσει τους μαθητές για τις επόμενες τάξεις.

Β’ Λυκείου

Στη Β’ Λυκείου το πρόγραμμα χωρίζεται σε ενότητες ανάλογα με την κατεύθυνση του μαθητή. Αυτές οι ενότητες αφορούν τους εξής τομείς:

❐ Ανθρωπιστικών σπουδών
❐ Θετικών σπουδών
❐ Σπουδών υγείας
❐ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής


Γ’ Λυκείου

Για την πιο σημαντική τάξη του λυκείου, έχουμε επιλέξει να εντείνουμε τα φροντιστηριακά μας προγράμματα, με αυξημένες ώρες και συνεχόμενες εξομοιώσεις των πανελλαδικών εξετάσεων. Και εδώ ισχύουν οι ίδιοι τομείς επιστημονικών πεδίων. 

Καλέστε τώρα
frontisthrio-kids-learning-lykeio

Φροντιστήριο Kids Learning. Μαθητές Λυκείου

Το πρόγραμμα σπουδών του λυκείου στο φροντιστήριο Kids Learning, διαφέρει ανάλογα με την τάξη λυκείου του μαθητή.

Α’ Λυκείου

Το φροντιστηριακό τμήμα για την Α’ λυκείου περιλαμβάνει ένα ενιαίο πλάνο μαθημάτων που θα προετοιμάσει τους μαθητές για τις επόμενες τάξεις.

Β’ Λυκείου

Στη Β’ Λυκείου το πρόγραμμα χωρίζεται σε ενότητες ανάλογα με την κατεύθυνση του μαθητή. Αυτές οι ενότητες αφορούν τους εξής τομείς:

❐ Ανθρωπιστικών σπουδών
❐ Θετικών σπουδών
❐ Σπουδών υγείας
❐ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής


Γ’ Λυκείου

Για την πιο σημαντική τάξη του λυκείου, έχουμε επιλέξει να εντείνουμε τα φροντιστηριακά μας προγράμματα, με αυξημένες ώρες και συνεχόμενες εξομοιώσεις των πανελλαδικών εξετάσεων. Και εδώ ισχύουν οι ίδιοι τομείς επιστημονικών πεδίων. 

Πρόγραμμα μαθημάτων Α’ Λυκείου

Ενιαίο πλάνο μαθημάτων

❐ Έκθεση/Λογοτεχνία:

2 ώρες

❐ Αρχαία/ Αρχαία Μτφ:

3 ώρες

❐ Άλγεβρα/Γεωμετρία:

3 ώρες

❐ Φυσική:

2 ώρες

Σύνολο:
10 ώρες

Πρόγραμμα μαθημάτων Β’ Λυκείου

Ανθρωπιστικών σπουδών
❐ Γλώσσα και Λογοτεχνία:

3 ώρες

❐ Αρχαία:

4 ώρες

❐ Λατινικά:

2 ώρες

❐ Ιστορία:

2 ώρες

Σύνολο:
11 ώρες
Θετικών σπουδών
❐ Γλώσσα και Λογοτεχνία:

3 ώρες

❐ Μαθηματικά:

4 ώρες

❐ Φυσική:

3 ώρες

❐ Χημεία:

2 ώρες

Σύνολο:
12 ώρες
Σπουδών υγείας
❐ Γλώσσα και Λογοτεχνία:3 ώρες
❐ Άλγεβρα:2 ώρες
❐ Φυσική:3 ώρες
❐ Χημεία:2 ώρες
❐ Βιολογία:2 ώρες
Σύνολο
12 ώρες
Οικονομίας & πληροφορικής
❐ Γλώσσα και Λογοτεχνία:

3 ώρες

❐ Μαθηματικά:

4 ώρες

❐ Πληροφορική:

2 ώρες

❐ Οικονομία:

2 ώρες

Σύνολο:
11 ώρες

Πρόγραμμα μαθημάτων Γ’ Λυκείου

Ανθρωπιστικών σπουδών
❐ Γλώσσα και Λογοτεχνία:

3 ώρες

❐ Αρχαία:

5 ώρες

❐ Λατινικά:

4 ώρες

❐ Ιστορία:

3 ώρες

Σύνολο:
15 ώρες
Θετικών σπουδών
❐ Γλώσσα και Λογοτεχνία:

3 ώρες

❐ Μαθηματικά:

5 ώρες

❐ Φυσική:

4 ώρες

❐ Χημεία:

4 ώρες

Σύνολο:
16 ώρες
Σπουδών υγείας
❐ Γλώσσα και Λογοτεχνία:

3 ώρες

❐ Φυσική:

4 ώρες

❐ Χημεία:

4 ώρες

❐ Βιολογία:

4 ώρες

Σύνολο:
15 ώρες
Οικονομίας & πληροφορικής
❐ Γλώσσα και Λογοτεχνία:

3 ώρες

❐ Μαθηματικά:

5 ώρες

❐ Πληροφορική:

3 ώρες

❐ Οικονομία:

3 ώρες

Σύνολο:
14 ώρες